Kérdés: Egy éve élek együtt az élettársammal. Nincs közös gyerek, nincs közös vagyon, pl. lakás, autó stb. Nekem van vagyonom, végrendeletben leírtam, és közjegyzőnél leadtam. A közjegyző nyilvántartásba vette. Az a kérdésem, ha az élettársammal megromlik a kapcsolatom, és elküldöm őt a saját tulajdonomat képező ingatlanból, lehet- e bármilyen anyagi vagy tárgyi követelése felém. A testvérem attól fél, hogy ha vége lesz a kapcsolatomnak, követelni fog pénzt vagy valamiféle részt a sokkal korábban megszerzett és a tulajdonomat képező vagyonból. Pl. ha eladom a jelenlegi autómat és veszek helyette egy nagyobb értékű kocsit az együttlétünk alatt, követelhet-e valamennyi részt az autó árából? Vagy ha eladom a lakásom és a pénzből felújítom a nevemen lévő szüleim házát, lehet-e követelése a szakításunk után?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az élettársak a kapcsolat fennállása alatt önálló vagyonszerzők, azonban a kapcsolat végével bármelyik fél követelheti a kapcsolatuk alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. A vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködés arányában lehet részesedést követelni, ami bizonyítási kérdés. Fontos, hogy ez a vagyonszaporulatra vonatkozik, nem a már meglévő vagyonra, avagy az annak helyébe lépőre.