Kérdés: 1/1 arányban vagyok tulajdonos a lakásban, 6 évig éltünk együtt, van egy 16 éves kislányom, a bíróság és az anya beleegyezésével én fogom nevelni. Az anya maradni szeretne a lakásomban. Oda semmit nem hozott, dolgozni is csak 4 órában jár. Kérdésem az lenne: maradhat a lakásban, ha én nem szeretném? Szívességi lakáshasználati papírt se írtunk soha.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban javaslom, hogy a gyermek és az Önök érdekeit szem előtt tartva próbáljanak egy mindenki számára megfelelő megállapodást kötni, amennyiben ez sikertelen, akkor marad a peres eljárás. A közösen használt lakásnak az életközösség megszűnését követő további használatát előzetesen rendező szerződés vagy az életközösség megszűnése után kötött egyéb megállapodás hiányában az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs kérheti a bíróságtól az élettársak által közösen használt lakás további használatának rendezését. Szerződés, vagy egyéb megállapodás hiányában az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs kérheti a bíróságtól az élettársak által közösen használt lakás további használatának rendezését. A bíróság a volt élettársat – kérelmére – feljogosíthatja a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján közösen használt lakás további használatára, ha az életközösség legalább egy évig fennállt, és az élettársak kapcsolatából származó kiskorú gyermek lakáshasználati jogának biztosítása érdekében ez indokolt. Kivételesen indokolt esetben a bíróság a volt élettársat a másik élettárs kizárólagos tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga alapján használt lakás kizárólagos használatára is feljogosíthatja, ha a lakáshasználatra jogosult közös kiskorú gyermekek legalább egyike feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása ezt a volt élettársat illeti meg, és a kiskorú gyermek lakáshasználata másként nem biztosítható.