Kérdés: Kérdésem: fiam a házában él élettársával 6 éve. A társának nincs munkahelye, otthon van és a díszkertet rendezi. Ha szakítanak, kérhetne-e az élettárs anyagi juttatást? Időközben a fiam a saját keresetéből másik lakást vett. Illeti-e valami a hölgyet, ha esetleg szakítanak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Főszabály szerint, az életközösség megszűnése esetén volt élettársától tartást követelhet az, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, feltéve, hogy az életközösség legalább egy évig fennállt és az élettársak kapcsolatából gyermek született. Ha a volt élettárs a tartásra az életközösség megszűnését követő egy év eltelte után válik rászorulttá, volt élettársától tartást különös méltánylást érdemlő esetben követelhet. Ahhoz,hogy teljes körű választ tudjak adni, ismernem kellene a üggyel kapcsolatos releváns tényeket.