Kérdés: Volt egy 10 milliós jelzáloghitelem, amit 2 évig törlesztettem. Az ingatlant eladtuk és a banknak kifizettük a 10 millió Forintot. A banktól jött egy levél, hogy a fennálló tartozásom 7 és fél millió. A legutolsó banki levél a tartozásról 2014-ben érkezett, banki kivonat formájában és nem tértivevénnyel. A levél a banktól érkezett, nem végrehajtótól. Ebben az esetben elévült a hiteltartozásom? Amennyiben igen, az elévülést hogyan tudom hivatalossá tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A banki tartozások főszabály szerint öt év alatt évülnek el. Azt javaslom, küldjön a banknak egy tértivevényes levelet, amelyben tájékoztatja a hitelezőt arról, hogy élni kíván az elévülés intézményével.