Kérdés: A kérdésem a következő lenne: Hogy az új vagy a régi Ptk-t alkalmazzuk az elévülés megszakításával kapcsolatban, azt mi határozza meg? A szolgáltatási szerződés (TÁVHŐ) megkötésének vagy a követelés (tartozás) keletkezésének dátuma?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az új Ptk. rendelkezéseit alapvetően a hatályba lépését követően keletkezett tényekre és jognyilatkozatokra – így például szerződésekre – kell alkalmazni, tehát a 2014. március 15-ét megelőzően már fennálló jogviszonyokra a régi Ptk. lesz irányadó. Azonban az kérdés, hogy Önök között milyen szerződés van, illetve az bármilyen formában külön szabályozza-e a kérdést.