Kérdés: Testvérem 2021. szeptemberben hunyt el. Még életében, 2019-ben szolnoki lakását odaajándékozta egy magánszemélynek. A vízműveknek nem jelentette a tulajdonosváltozást, aki most 10.000 Ft kötbért szabott ki rá emiatt, mai dátummal. A csekket az én budapesti címemre küldték ki, de a testvérem nevére szól, mert valamilyen okból kifolyólag testvérem ezt a címet adta meg levelezési címnek, bár itt nem lakott soha. Be kell-e fizetnem a csekket, ami nehézséget okoz, mert kisnyugdíjas vagyok és nem én követtem el az át nem jelentést, illetve jogos-e 3 év eltelte után ilyen kötbért kiszabni egy elhunyt nevére? Nem évül el az ilyesmi?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem, azt javaslom, vegye fel a kapcsolatot az ingatlan új tulajdonosával, hiszen a megajándékozottnak, illetve a testvérének a kötelessége lett volna a bejelentés. Jogosan követelik az összeget. Az adósságok főszabály szerint öt év után évülnek el, de az elévülés nem jelenti azt, hogy megszűnik a fizetési kötelezettség.