Kérdés: Polgári peres eljárásban a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és ismételt eljárás lefolytatására utasította. A megismételt eljárás során a pernyertes fél igényelheti-e a pervesztes féltől (költségjegyzék benyújtásával) a másodfokú eljárás illetékének és egyéb költségeinek megfizetését, valamint a hatályon kívül helyezett elsőfokú eljárás során felmerülő költségeinek megtérítését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Természetesen igen. A bíróság majd dönt a költségviselés mértékéről is.