Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Szeretnék érdeklődni, hogy házfelújítási munkák anyagaira magánszemélynek kifizetett előleget milyen úton lehet visszakövetelni, ha a tényleges munkavégzés 9 hónappal a kifizetést követően sem kezdődött el? A pénz átadásának ténye papíron rögzítve lett a személyes adatok megadásával.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szerződés meghiúsulása esetén az előleg minden esetben visszajár. Amennyiben volt Önök között szerződés, úgy a szerződésszegés esete áll fenn és a kötelezett késedelme miatt elállhat a szerződéstől. A felújítási munkálatokat vállaló köteles megtéríteni az Önnek késedelmével okozott kárt, ezt bíróság előtt perben érvényesítheti (itt megjegyzendő, hogy 3 M Ft alatt ún. FMH eljárást kell kezdeményezni, csak az abban történt ellentmondás után lehet pert kezdeményezni).