Kérdés: Munkanélküliként 2 éven keresztül előnyugdíj járulékban részesültem, de sajnos 2 hónap bejelentett munkaviszonyt folytattam ez idő alatt, aminél mulasztottam, nem jelentkeztem ki és jogtalanul továbbra is felvettem. A központi szerv követeli vissza az egész 2 évre felvett járulékot. A kérdésem az lenne, hogy a munkaügyi központ joggal követeli-e vissza az egész 2 évre járó segélyt?! Szeretném, ha csak a 2 hónapos bejelentett időt kérnék vissza. Milyen jogszabály vonatkozik erre büntetésre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsődlegesen a központi szerv részéről az Önnek megküldött irat pontos tartalmára lenne szükség az ügy pontos körülményeinek tisztázásához. Egyebekben a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khtv.), illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) az alkalmazandó. A keresetkorlátokat a Khtv. 11.§-a tartalmazza, amely szerint, ha az ellátásban részesülő személy adott évi keresete nem éri el az éves keretösszeget, abban az esetben az ellátást korlátozás nélkül felveheti. Azonban, ha a keresete ezt a keretösszeget meghaladja, akkor a következő hónap első napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A követelés jogszerűségének a megállapítása további információk ismeretében lehetséges.