Kérdés: 18 évig gondoztuk egy nénit, akivel eltartási szerződés is készült. Még a szerződés aláírása előtt megvette a szomszéd telket is, ahol szennyvíz aknát készíttetett, mert fürdőszoba készült. Ez az akna a mai napig össze van kötve a házzal. A néni mindig azt mondta, hogy minden a miénk, de közben elhunyt és kiderült, hogy külön helyrajzi számon van a telek, amin az akna van, így csak a házat örököltük meg. Az örökösök  akkor nem akarták elvállalni a gondozását és a telket is mi gondoztuk 18 évig. Ilyenkor jár nekem valami az örököstől? A szerződésben nem volt szó a másik telekről és gondozásáról sem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, benyújthatja igényét a hagyatéki eljárás során.