Kérdés: Az eltartott középiskolás, de 18. évét betöltött, 25 éven aluli. Jól tanuló diákleány. Egyetemre készül az érettségi után jövőre. Anyjánál lakik és apja gyerektartást fizet utána. Párkapcsolatra lelt, heti 2x kb. párjánál van, aki nappali egyetemista, 4 órában dolgozó, jó családi körülményekkel bíró fiatalember. Kitilthatja-e a szülő a leánygyermeket ezért a lakásból, mert a fiatalember családjánál is tölt időt, valamint elmenne vele és a családjával nyaralni (nem csak otthon tölti a nyári szünidőt)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A nagykorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell (legfeljebb 20 éves koráig), ameddig középiskolai tanulmányokat folytat, illetve bizonyos esetekben azután is, amennyiben egyetemre jár. Amennyiben a szülő természetben nem gondoskodik a gyermekről, akkor a tartásáról pénzben köteles gondoskodni. Az Ön által vázolt tényállás alapján nem világos számomra, miért akarja a szülő kitiltani a gyermeket, álláspontom szerint nem teheti meg, de egyébiránt a tartásáról máshogy köteles lesz gondoskodni.