Kérdés: Ez a kitétel a jogszerű? “A Munkavállaló egyéb, vagy enyhe gondatlan károkozása esetén az okozott kárért legfeljebb négyhavi távolléti díjának összegéig felel.” A 4 havi bér, mint kárpótlás egy kisebb, – nem szándékos – hibáért nekem túlzónak tűnik. És olyan területen dolgozom, ahol nagy pénzek mozognak és könnyű hibázni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, jogszerű. A munkavállaló kártérítési felelősségének terjedelme függ attól, hogy a károkozás milyen súlyú. A Munka Törvénykönyve értelmében a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.