Kérdés: Az EON-nál túlfizetés van a férjem halálakor. A háztartásban ketten éltünk és közösen fizettünk mindent, a szerződő fél a férjem volt. Most az EON  azt válaszolta nem tudja teljesíteni a visszafizetést, mert ezt kizárólag a hagyatéki végzésben rögzített örökös kaphatja meg. Miért kell közösen kifizetett egy háztartásban élőnek a hagyatékba felvetetni ezt az összeget? A férjem május 6-án halt meg, a hagyaték szeptember 9-én jogerőre emelkedett. Október óta levelezem az EON-nal és most ezzel utasított el, hogy a hagyatéki végzés szükséges az összeg kiutalásához. Az összeg nem örökség, egy háztartás kiadása, túlszámlázás a szolgáltató részéről.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jogi szempontból ez az összeg a férjét illette meg, hiszen ő volt a szerződő fél. Tehát férje halála után az örökösét illeti meg, ezt a jogosultságot pedig jogszabály szerint igazolni kell.