Kérdés: Levelet kaptam egy egyéni ügyvédtől, akit a BÖK Kft. bízott meg. A levél tartalma: tájékoztatnak arról, hogy a BKK Zrt. … hivatkozási számon 2013.03.07. és 2013.07.10-én, 2016.07.15 előtt keletkezett pótdíjazásból eredő pótdíj-fizetési kötelezettséget tart nyilván. Ennyi a lényeg, és közlik még, hogy a BKK minden további figyelmeztetés nélkül fizetési meghagyás kibocsátását, a jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárást kezdeményezhet. A kérdésem az, hogy ezek alapján tehetnek-e bármit? Mit reagáljak a levélre, milyen paragrafusra hivatkozzak, mivel véleményem szerint ez már elévült. Köszönöm a választ!

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Ptk 6:22 §-a alapján, a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. De nagyon fontos megjegyezni, hogy az elévülés megszakad, így az elévülési idő újra kezdődik abban az esetben, ha – a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése; – a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség; – a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott; vagy – a követelés csődeljárásban történő bejelentése közül bármelyik esemény megvalósul. A BÖK Kft. a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft., amely a BKK Zrt. követeléseit hivatott rendezni. Ez a levél nagy valószínűséggel egy próbálkozó „fenyegető” levél, de biztosat akkor tudnánk erre mondani, ha látnánk. Amennyiben úgynevezett FMH-t küldenek, és azt nem veszi át, vagy érdemben arra nem mond ellent, akkor valóban egy jogerős fizetési kötelezettsége keletkezik. Az ilyen ügyekben a dátumok (lásd átvétel dátuma) mindig nagyon fontos.