Kérdés: Kinél és hol kell feljelenteni azt, aki nem törvényesen lakik egy albérletben és nincs bejelentve se állandóra, se ideiglenesen a lakcímre.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben Ön a tulajdonát képező ingatlanban tartózkodó bérlők vonatkozásában bejelentést szeretne tenni, birtokvédelmi eljárást kezdeményezhet az ingatlan fekvése szerinti Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél. Egyéb ügyben feljelentést akár az ingatlan fekvése szerinti, akár az Ön lakóhelye szerinti illetékes rendőrkapitányságon lehet tenni, habár megjegyzendő, hogy a kérdésében nem látni, hogy ez mitől lenne bűncselekmény vagy más jogsértés….