Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom 13 éve. Dec. 11-én elérem a 65.-dik évemet és szeretnék nyugdíjba vonulni. Kérelmeztem a tankerület ig. felé, hogy mentsen fel a munkám alól és számolják ki mennyi felmentési idő jár nekem. Az igazgatótól azt a választ kaptam, hogy nem engedélyez felmentést. Vna-e joga megtagadni a felmentési időt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Felmentési időre csak akkor jogosult a közalkalmazott, ha a felmentés közlésének vagy legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, ennek alapján van joga megtagadni a felmentési időt.