Kérdés: 1984. januártól – 2008. szeptemberig közalkalmazotti jogviszonyban dolgoztam az óvodában. 2008-tól az óvoda egyházi fenntartású lett, a munkaviszonyom azóta is abban az óvodában folytatódik. Az  idén 2022. júniusban veszem igénybe a nők 40 éves nyugdíjba menését. Mennyi felmentési idő jár nekem!

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. A hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött: öt év után egy hónappal; tíz év után két hónappal; tizenöt év után három hónappal; húsz év után négy hónappal; huszonöt év után öt hónappal; harminc év után hat hónappal meghosszabbodik.