Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy ha egy felújítás végén a kivitelező az írásos árajánlatban szereplő árhoz képest egy majdnem 50%-kal magasabb összesítőt küld ki nekem, köteles vagyok-e kifizetni? A munkálatok közben nem jelezte, hogy olyan hibára bukkantak volna, ami indokol ekkora különbséget a becsült ajánlathoz képest, hiába volt odaírva, hogy megközelítőleg. A megközelítőleg az lehet 50%? Másik kérdés, ha egy munka kivitelezése nem tetszik, nem úgy raktak le valamit, ahogy szóban kértem, azt a tételt így is köteles vagyok kifizetni? Ha igen, a teljes árat vagy valahány százalékát csak? Írásban nem lett rögzítve a kérésem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsődlegesen a szerződés tartalma az irányadó, igen akár 50% is lehet. Jelen esetben hibás teljesítésről beszélhetünk. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.