Kérdés: Iskolai nyugdíjas portás vagyok. A koronavírus miatti iskola bezárás alatt jár-e a technikai dolgozóknak /takarítók, portás, karbantartó/ részére fizetés?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben mivel nem tudjuk munkaszerződésének tartalmát, továbbá hogy ön közalkalmazotti jogviszonyban áll-e, így pontos válasszal nem tudunk szolgálni. Mivel Ön a bezárás miatt nem tud otthoni munkavégzés keretében feladatokat ellátni, úgy elsődlegesen a (maradék) szabadság kiadása jön szóba, ilyen esetben távolléti díj illeti meg. Ha ez nem megvalósítható, akkor a munkáltatójával történő megállapodás alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a bezárás idejére. Az Mt. alapján a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg. Javaslom, forduljon munkáltatójához kérdésével.