Kérdés: Jelenleg itthon vagyok kisfiammal, a GYED-et apuka vette igénybe. Sajnos nem tudtam, hogy erre az időre a munkáltatómtól fizetés nélküli szabadságot kell kérnem, így ez nem történt meg. Januártól én szerettem volna igénybe venni a GYED-et, amit jeleztem a munkáltató felé, mire ők közölték, hogy a CSED után ők automatikusan GYED-et jelentettek be, holott én erre vonatkozóan semmilyen papírt nem adtam be. Jelenleg azt mondják, hogy vagy visszamenőleg a GYED kezdetétől azonnali hatállyal felmondanak nekem, vagy pedig mostani dátummal közös megegyezéssel megszüntetik a jogviszonyomat. A kérdésem, hogy lehetséges bármelyik módszer? Illetve van valami esély rá, hogy a jogviszonyomat ne szüntessék meg? Köszönöm!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Visszamenőleg felmondani lehetetlen jogszerűen, hiszen visszadátumozott munkaviszony megszüntetést nem lehet a NAV-nál kezdeményezni. Az azonnali hatályú felmondásnak helye semmi esetre sem lenne, hiszen a törvény kimondja: 78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. (2) Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják. Miután Önnek a támogatást nem a munkáltatója, hanem a magyar állam fizeti, így semmi oka egy adminisztrációs malőr miatt felmondani Önnek. A közös megegyezés természetesen csak és kizárólag az Ön beleegyezésével jöhet létre. Javaslom, hogy ne írjon alá semmit, amíg szakember nem látta a dokumentumot. Az azonnali hatályú –jelen esetben jogellenes– felmondásnak súlyos következményei lehetnek a munkáltató számára. Fontos, hogy ha ez következne be, Önnek 30 napja van a munkaügyi bíróságon megtámadni a jogellenes nyilatkozatot: „287. § (1) A keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított harminc napon belül kell előterjeszteni: a) az egyoldalú munkaszerződés-módosítással, b) a munkaviszony megszüntetésének jogellenességével, c) a munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel, d) a fizetési felszólítással, továbbá e) a 81. § (2) bekezdésében meghatározottakkal kapcsolatos igény érvényesítése iránt.” Ebben az esetben mindenképpen keressen meg egy munkajoggal foglalkozó ügyvédet!