Kérdés: A munkáltatótól kaptam egy fizetési felszólítást, ami szerintem nem jogos. Azt írja benne, hogy ellene keresettel élhetek az illetékes törvényszéken, de ez azt jelentené, hogy én leszek a felperes. Mi történik, ha nem adom be a keresetet, mit jelent az, hogy végrehajtási lábjegyzékkel láthatják el?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a munkavállaló a fizetési felszólítással nem ért egyet, akkor bírósághoz fordulhat, megjelölve, hogy miért tartja alaptalannak a felszólítást. Ha a bíróság a munkavállaló érveit elfogadja, a felszólítást hatályon kívül helyezi. Ebben az esetben a munkáltató nincs elzárva attól, hogy követelését a továbbiakban peres úton kísérelje meg érvényesíteni. Ha a munkavállaló nem fordul bírósághoz, vagy eredménytelenül támadja a felszólítást, akkor a dolgozó önkéntes teljesítése hiányában a munkáltató végrehajtást kezdeményezhet. A munkáltató kérelmére a munkavállaló lakóhelye szerinti járásbíróság látja el végrehajtási záradékkal a fizetési felszólítást.