Kérdés: A MOKK által kaptam 2021.04.21. dátummal egy fizetési meghagyásról szóló felhívást, aminek az összege nem valós. Ezt onnan is tudom, hogy utána beszéltem a volt főbérlőmmel, aki ezt kezdeményezte, viszont nem tudom, hogy az ellentmondást hogyan nyújtsam be. Mármint a megírásához se tudom, hogyan kezdjek neki, ugyanis az albérlet feketén lett kiadva a főbérlő “kérésére”, sokallta az évenkénti egy havi lakbér befizetését az állam felé. 21-én lett kiküldve, 15 napom van választ írni, a levelet tegnap kaptam kézhez, “sajnos” nem ott lakok, ahova a leveleimet kapom. Legrosszabb esetbe legkésőbb 5-én fel kell adnom a levelet és nem rendelkezek olyan anyagi háttérrel, hogy ebből peres ügyet csináljak, viszont nem fogom a kétszeresét befizetni a valós összegnek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben vitatja a pénzkövetelés jogosságát vagy a tartozás összegét, ellentmondással élhet. Erre magánszemélyként több lehetősége is van: bármely közjegyzőnél ellentmondhat személyesen szóban, vagy postai úton annak a közjegyzőnek címzett levélben, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást. Ha határidőben, szabályos módon ellentmondással élünk, akkor a fizetési meghagyásos eljárás mindenképpen perré alakul, és innentől peres eljárásként a bíróságon folytatódik az ügy. Viszont ellentmondással csak akkor célszerű élni, ha valóban alaptalan a követelés, az azt követő peres út miatt. A közjegyző felé az ellenmondást nem kell indokolni, azonban a bíróságon sor fog kerülni a bizonyítási eljárás lefolytatására. A másik út a követelés jogosságának elismerése lehet, ami alapján a fizetési meghagyás kézhezvétele után kérelmezheti az összeg részletekben való megfizetését, illetve a teljesítési határidő elhalasztását is. Erre az ellentmondásra nyitva álló határidőben van lehetősége, az ellentmondással egyező módokon, azaz szóban bármely közjegyzőnél vagy levélben az eljáró közjegyzőnél.