Kérdés: Kaptunk egy fizetési meghagyást (egy közjegyzőtől), melynek összege (főkövetelés + eljárási költség) 100 ezer Ft és 500 ezer Ft közötti. Járulékok: Kamatláb: 30% (kamat: éves). A jogosult nyilatkozata szerint: A tartozását többszörös egyeztetés ellenére sem egyenlítette ki. (Az elmúlt 18 évben nem volt semmilyen egyeztetés a jogosult és a kötelezett/adós között.) A járulék kezdő időpontja: 2003. Kérdéseim: 1. Ezen levél kézhezvétele után a kötelezettnek (adósnak) mit kell tennie ebben az esetben? 2. Most (2021-ben) a teljes összeg (főkövetelés + eljárási költség + járulék) akár több millió Ft is lehet? 3. Mindenképpen ki kell fizetnie a kötelezettnek (adósnak) a járulékot is?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 1. A fizetési meghagyás átvétel számított 15 napon belül Önnek reagálnia kell annak tartalmára. Ilyenkor lehetősége van ellentmondással élni, ha nem ért egyet a fizetési meghagyás tartalmával. 2. Igen. 3. Nem feltétlen.