Kérdés: Egy vállalkozási szerződés az alábbiak szerint rendelkezik: “Amennyiben a Megrendelő a 2.1. pont szerinti fennmaradó vállalási díjat nem teljesíti, vagy eláll a jelen szerződéstől, úgy a Vállalkozó mentesül a teljesítés alól. Amennyiben az elállásra sor kerül, úgy a Felek az eredeti állapotot az ÁSZF szerint helyreállíthatják, figyelemmel a 2.1. pont szerinti vételár 50%-ának megfelelő összegű foglaló vissza nem térítésére is, mivel az előzetes állapotfelmérésre a vállalási díj teljesítésével együtt kerül sor, továbbá a nyílászárók a Megrendelő kifejezett kérésére kerülnek gyártásra, amelyet egyértelműen a megrendelő által kért méretre fajtára állítanak elő.” A Ptk 6:102. §-a a fenti esetben is alkalmazható-e tekintettel arra, hogy a szerződés nem tartalmaz olyan kikötést, mely szerint, ha a vállalkozó mondja fel a szerződést, akkor a megrendelő is azonos összegű kártérítésben részesül. A szerződés fenti szakasza így semmis?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz ismerni kellene a szerződés teljes szövegét.