Kérdés: A következő jogeset értékelésében szeretném kérni a segítségét. Édesapám használati díj fejében 1993-ban átengedte a saját tulajdonú 6,77 ha, 110 AK. szántóföldjét a szomszéd gazdálkodónak, aki 1993-tól 2008-ig használt összesen 101,55 ha földet. A használati díjról szóban egyeztek meg, de a földhasználó egyáltalán nem fizetett semmit egészen 2008-ig, többszöri szóbeli személyes és telefonos felszólításra sem. Majd kétszeri eredménytelen írásbeli felszólítás után, 2009-től le lett állítva a földhasználat. Édesapám még 7 éven át besegített a művelésben, de munkadíjat sem fizetett neki, az 5 év után elévült. A területalapú támogatásokat is felvette a földek után, 2004-2009 között csaknem 3 millió Ft.-ot, amit az MVH elnöke igazolt. 2010-ben az édesapám meghalt és a földeket megörököltem. Én is felszólítottam a földhasználót a díj fizetésére, így az nem évült el. Mint tulajdonos, érvényesíthetem-e a használati díjat vagy jobb a jogalap nélküli gazdagodásként?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Föld használati szerződés megkötésének alap feltétele az írásbeliség. Amennyiben valóban nem járt le az elévülési idő, akkor egy hosszas peres eljárás keretében követelheti a tartozást, amelynek megfizetésére a leírtak alapján nem sok esélyt látok.