Kérdés: Érdeklődnék, illetve kaphatnék-e választ arra a kérdésemre, hogy én, mint egy 4448 m2  és egy 3407 m2 alapterületű  szántó 1/9 tulajdonosaként (öröklésjog) és bérbeadójaként milyen jogaim vannak ezeken a földeken? És édesanyámnak, mint haszonélvezőnek milyen joga van? Illetve egyáltalán van-e joga intézkedni a tudtom nélkül helyettem is egy haszonbérleti szerződés meghosszabbításánál, felülmúlhatja-e a tulajdonosokat (édesapám részét 3-an testvérek örököltük) az egyedüli aláírásával? A másik kérdésem az lenne, hogy ennek a 2 szántónak, ami Tolna megyében található, összesen 7855 m2 területű és összesen 21,62 AK értékű földterületnek mennyi lenne most a reális földbérleti díja és eladási ára úgy, hogy  precíziós földművelésre pályázik a bérlő, így ugye jóval magasabb az állami támogatás összege is és környezetkímélő növénytermesztés és termőföld megóvó alkalmazás a céljuk, ezért szeretnék 10 évre meghosszabbítani a szerződést.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.
A haszonélvező a tulajdonos hozzájárulása nélkül a haszonélvezet tárgyát képező dolog gazdasági rendeltetését annyiban változtathatja meg, illetve a dolgot annyiban alakíthatja át vagy változtathatja meg lényegesen, amennyiben a dolog gazdasági rendeltetésének fenntartása vagy eredeti formájában való hagyása a rendes gazdálkodás követelményeivel ellentétes. A haszonélvező viseli – a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével – a dologgal kapcsolatos terheket. A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek. A haszonélvező köteles a tulajdonost a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról értesíteni – ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye. A földbérleti díj mértéke Tolna megyében a tavalyi évben 2.198.500 forint/hektár volt.