Kérdés: A garázsom határozatlan idejű szerződés megkötésével kiadásra került, mely szerződést felmondták ez év szeptember közepével 30 napos határidővel, ennél fogva október közepén az megszűnt. Ám azóta sem pakoltak ki a garázsomból, folyamatosan újabb és újabb időpontot mondanak a kiköltözésre, ráadásul október óta nem fizetnek, a megkereséseimre pedig már nem reagálnak. Érdeklődnék a lehetőségeimről valamint, hogy a polgári jog szerint a zárcserét megtehetem-e, hiszen ez kivitelezhető anélkül is, hogy a garázsba belépjek és büntetőjogilag felelősségre legyek vonható.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben nincs közjegyző előtt aláírt végrehajtható okirata, úgy bíróság előtt tud pert indítani a bérlőkkel szemben. Az ingatlan bérbeadóját a bérleti díj és költségei biztosítására a bérlőnek a bérleményben lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. A birtokost a tulajdonossal szemben is megilleti a birtokvédelem a birtoklás tényénél fogva.