Kérdés: Kft. taggyűlés összehívással kapcsolatban szeretném kérdésemet feltenni. 50-50 % tulajdoni hányad esetén, de szavazati jog nélkül a “csendes társnak” milyen lehetősége van taggyűlést összehívni, ha az ügyvezető elérhetetlen, szándékosan kerüli évek óta a kapcsolatfelvételt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A társaság azon tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább 5%-ával rendelkeznek, az ok és cél megjelölésével kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető nem intézkedik 8 napon belül a taggyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, úgy az illetékes cégbíróságához lehet kérelmet benyújtani – törvényességi felügyeleti eljárás megindítása iránt – a taggyűlés összehívása érdekében. Ha valóban „csendes társ”, akkor semmilyen jogosultságai sincsenek, mert akkor nem tulajdonos a nyilvántartás szerint.