Kérdés: 2006 decemberében 2 db külön számú, azonos feltételű  gépjármű lízingszerződést kötöttem, mint egy cég vezetője. A garancia a készfizető kezességem volt. A cég megszűnt, a szerződések felmondásra kerültek. A kisebb összegű szerződést perelte a hitelező, amit végrehajtás követett, és ez rendeződött. Kérdésem: a hitelező érvényesítheti-e a bírósági ítéletet a másik nem peresített szerződésre is? Másik kérdésem: mint készfizető kezes ezen nem peresített szerződés vonatkozásában 2011. szeptembere óta semmilyen levelet, megkeresést felszólítást a tartozás rendezésére nem kaptam, így fenn áll-e a felelősségem, nem vált-e érvénytelenné?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a másik szerződés vonatkozásában nem indult polgári peres eljárás, majd végrehajtás, úgy a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai alapján a követelés öt év alatt elévül (eltérő elévülési időről kizárólag a Ptk. rendelkezhet). Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Ha a Ptk. másképp nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. A Válaszok sorrendben, kizárólag a leírtak alapján: nem, nem.