Kérdés: Szeretném tudni, hogy pontosan mely jogszabályokra lehet hivatkozni egy gondnokság alá helyezési eljárás határozatának megfellebbezése során. Az én tudásom szerint ugyanis egy ilyen eljárásnál az egyenesági hozzátartozó (szülő, testvér, rokon) elsőbbséget kell, hogy élvezzen, amennyiben kérelemmel él a gyámhatóság felé, egy hivatásos gondokkal szemben.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gondnokságra vonatkozó rendelkezéseket a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) találja.