Kérdés: Tisztelt Cím! 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról: “107. § (1) Gondnoksággal kapcsolatos eljárásban magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal, ha a gondnokság alá helyezendő, illetve a gondnokolt személy magyar állampolgár vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van.” Érdeklődni szeretnék arról, hogyha valaki ellen gondnokság alá helyezési eljárást indítanak a lakóhelye szerint illetékes hatóságok, de időközben (még a kereset bíróságra történő benyújtása előtt) külföldön létesít állandó lakóhelyet, akkor a korábbi magyar lakóhelye szerinti gyámhatóság és bíróság marad-e az illetékes az eljárás lefolytatására?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel magyar állampolgár, így mindegy, hogy külföldre költözik közben, el tudnak vele szemben járni.