Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy ha a bíróság nem tudja az adós béréből az elmaradt és a jövőbeni gyerektartást levonni (mert inkább otthagyja a munkahelyet) a Magyar Államkincstár megelőlegezi-e a kifizetést annak a félnek, aki felé a tartozás van? Vagy akkor megteheti, hogy élete végéig nem fizet az adós gyerektartást?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elmaradt tartásdíjat legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg lehet követelni bírói úton. Ha a bíróság már megállapította jogerősen a gyermektartásdíjat, és a fizetésére kötelezett legalább 6 hónapja nem teljesíti a kötelezettségét, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalától a tartásdíj megelőlegezése kérelmezhető, feltéve hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.  A gyámhivatal – a feltételek fennállása esetén – a hozzá beérkezett kérelem benyújtásának napjától előlegezi meg a gyermektartásdíjat a bíróság által meghatározott alapösszegben azzal, hogy a megelőlegezett tartásdíj összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át nem haladhatja meg gyermekenként. Az állam által történő folyósítás legfeljebb 3 évig tart, és kérelemre 1 alkalommal legfeljebb 3 évre továbbfolyósítható, illetve ismételten megelőlegezhető. A jogosultsági feltételek folyósítás ideje alatt történő megszűnése esetén a gyámhivatal a folyósítást felfüggeszti, illetőleg megszünteti. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezettnek az állam részére vissza kell fizetnie.
Más: javaslom a büntető feljelentés megtételét, fizetni fog….