Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy fiam 21 éves lesz idén. Egy szakmát kitanult (gépi lakatos), vele együtt érettségit is szerzett. Most más irányban tanul (logisztika). Meddig vagyok köteles gyerektartást fizetni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvény előírja, hogy a továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A tartási kötelezettség szempontjából a folytatott tanulmányok jellegének van jelentősége, mellyel a gyermek önálló életpályára képes felkészülni. Ilyenek: az egymásra épülő alap- és mesterképzés, illetve a felsőfokú szakképzés, továbbá az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam. Amennyiben nem önkéntesen teljesítette a gyermektartásdíjat, hanem bírósági határozat kötelezte arra, úgy elsősorban írásban hívja fel azt a személyt, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, hogy a bíróság előtt jelentse be azt, hogy a gyermektartásra való rászorultsága megszűnt. Amennyiben a jogosult erre nem hajlandó, úgy a bíróság előtt pert indíthat a tartásdíj megszüntetése iránt.