Kérdés: Gyerektartás gyakorlati kalkulációjáról szeretnék pontosabb képet kapni: 300.000 Ft a nettó jövedelmem havonta. A számításkor figyelembe veszik, hogy a másik fél kapja a 40.000 Ft családi adókedvezményt és a 26.600 Ft családi pótlékot? Tehát, ha mondjuk 2 x 20% gyerektartást ítélnek meg, akkor a 120.000 Ft-ból ezeket levonják és 53.400 Ft-ot kell fizetnem havonta?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a) a gyermek indokolt szükségleteit; b) mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; c) a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; d) a gyermek saját jövedelmét; és e) a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni. A tartásdíj összegét gyermekenként már nem százalékosan, hanem fix összegben határozzák meg, ami pedig bizonyítási kérdés.