Kérdés: Nagy vonalakban a következőről lenne szó: Van a volt feleségem, akivel van egy közös 9 éves gyerekünk. Ő gyakorolja a gyámságot felette. Most bejelentette, hogy bírósági útra terelné a gyerektartás összegének növelése érdekében tett lépéseit, magyarán több gyerektartás megfizetését szeretné elérni a részemről. Én jelenleg 18.000 Ft-ot fizetek neki minden hónapban. Viszont nekem van egy másik anyától egy másik fiú, aki most 16 éves és velem él, és neki viszont én vagyok a gyámja. Magyarán, nekem is van egy fiam, akiről meg nekem kell gondoskodni. A kérdésem az lenne, hogy ebben a helyzetben, tud-e a volt párom érdemi lépést tenni abba az irányba, hogy a neki fizetett gyerektartást megemeltesse egy nagyobb összegre? Mit vesznek figyelembe a bíróságon? Határozhat-e úgy a bíróság, hogy az összeget nem emelteti meg?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályozása értelmében a gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a) a gyermek indokolt szükségleteit; b) mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; c) a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; d) a gyermek saját jövedelmét; és e) a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. Gyermektartásdíj megváltoztatására abban az esetben van lehetőség, ha a felek megállapodásán vagy a bíróság ítéletén alapuló tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti. Egyébiránt megjegyzem, hogy a tartásdíj nagyon kevés, amit fizet, ma már átlagosan 80-100 ezer ft a gyakorlat.