Kérdés: 17,5 éves gyermekem ott hagyta a középiskolát és elment dolgozni. Nem tanköteles már és nem is akar iskolába járni, hiába szeretném. Köteles vagyok továbbra is fizetni a gyerektartást? Nem volt bírósági határozat, csak megegyezés alapján fizetek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermektartásra való rászorultságát nagykorúságáig, illetve középiskolai tanulmányai befejezéséig kell vélelmezni, azonban ez megdönthető vélelem, például éppen abban az esetben, ha a gyermek munkával megkeres annyit, hogy abból a tartása kiteljen. Tekintettel arra, hogy Önök között eddig megegyezés volt, javaslom, először volt párjával vegye fel a kapcsolatot, és próbálják az ügyet békés úton rendezni, ugyanis az Ön által vázolt tényállás alapján előfordulhat, hogy már nem köteles gyermektartást fizetni.