+36 20 966 2061 info@jogomvan.hu

Kérdés: Férjemmel 10 éve vagyunk házasok. Válni szeretnék. 3 gyermekünk van, ebből 2 közös. A lakás, amiben élünk a férjem nevén van, de hitel még van rajta. Van még több hitelünk is, az egyikben én vagyok az adóstárs. Emellett van még 2 hitel az ő nevén és 2 hitel az enyémen. Egy 16, egy 10 és egy 7 éves gyermekünk van. A kisebbik 7 éves autista. Vele itthon vagyok gyesen és ápolásin. Dolgozni egyenlőre a közeljövőben nem  tudok. Magántanuló a fiam, napi 1,5 órában jár iskolába. A havi keresetem (családi, gyes, ápolási) 145.000 Ft. A férjem nettó jövedelme 400.000 Ft, de ebben a gyerekek utáni adókedvezmény benne van. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi gyerektartást kaphatnék? A házban szeretnék maradni a kisebb gyermek miatt, mivel a betegségéből kifolyólag az új dolgoktól retteg. De ő nem hajlandó megegyezni.  Ha esetleg én maradnék itt a gyerekekkel, akkor a hitelt, ami a férjem nevén van, ha esetleg ő nem fizeti,  vonhatják tőlem?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a gyermek indokolt szükségleteit; mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; a szülők háztartásában eltartott más gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; a gyermek saját jövedelmét; és a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni. A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25 százalékában kell meghatározni (de ezt nem százalékban, hanem fix összegben fogja tenni a bíróság, így is kell kérni). Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.