Kérdés: Tartásdíj kérelemhez a listán mi szerepelhet? Éves lebontásban.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermektartás mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsődlegesen a szülők megállapodása az irányadó. A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. Amennyiben nem jön létre konszenzus a szülők között, a bíróság dönt. A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni a gyermek indokolt szükségleteit; mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; a szülők háztartásában eltartott más gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; a gyermek saját jövedelmét; és a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.  Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző 1 évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni. Nem szükséges éves lebontásban benyújtani. A gyermek minden indokolt költsége, beleértve a lakhatást, élelmezést, ruházkodást, tisztálkodást, óvodai/ iskolai költségeket (pl.: különórák) sportfoglalkozást kulturális programokat gyógykezelést, zsebpénzt, szabadidős tevékenységet. Ez egyénenként változó lehet, nemre, korra, egészségi állapotra és egyéb körülményekre tekintettel.