Kérdés: Gyermekeimet egyedül nevelem, az apjuk külföldi uniós állampolgár, külföldön él. 2008. január óta kellett volna neki gyerektartást fizetnie, de nem tette meg. Én a vitát elkerülve, nem éltem a lehetőséggel, hogy pert indítsak ellene emiatt, mert anyagi gondjaink nem voltak. Kb. 2 éve, a pandémia óta, viszont vannak anyagi gondok és szeretném, ha fizetne, s visszamenőleg is a gyerekek részére, mert az egyik fiam egyetemista, a másik pedig a gimnázium után még szakmát szeretne tanulni. Hogyan lehetséges pert indítani az apjuk ellen, meddig köteles fizetni a gyerektartást, ha egyetemista fia van, s kell-e fizetnie a másik fia után is, ha újból iskolába fog járni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell. Tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel. A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. Tartási követelést hat hónapnál régebbi időre bírósági úton akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni. A per megindítható a gyerekek lakóhelye szerint illetékes járásbíróság előtt.