Kérdés: A válás folyamatban van, még nincs bírói döntés az ideiglenes gyermekelhelyezésről (kb. 3-4 héttel a beadvány beadásától). Mindkét szülő tett bejelentést családsegítőnek, ill. gyámügynek. A gyámügyi védelembe vétellel kapcsolatban lesz egy megbeszélés. Szeretném megtudni, hogy hogyan zajlik a védelembe vétel, ill. a gyermekek kiemelése hogyan történik? Mi van abban az esetben, ha valamelyik szülő nem egyezik bele a kiemelésbe? Vizsgálja-e a gyámügy, hogy valamelyik családtaghoz kerülhetnek-e a gyerekek ideiglenesen? Kérelmeztük igazságügyi szakértő bevonását, de a családsegítő nem intézkedett, gyámügytől nem érkezett válasz.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermekjóléti központ gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermekvédelembe vételére, a gyermek családjából történő kiemelésére. A védelembe vétel részletszabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67-69.§§-a tartalmazza. A kiemelésnél fontos, hogy az a gyermek szülőjének önhibájára visszavezethető okból történik. Ideiglenes hatályú kiemelés esetében a gyermeket elsősorban a másik különélő szülőnél, vagy más hozzátartozójánál kell elhelyezni és csak ezután jöhet szóba a nevelőszülőnél, vagy intézményben való elhelyezés lehetősége. A nevelésbe vett gyermek szülője, ha szülői felügyeleti joga nem szűnt meg, jogosult arra, hogy a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke elhelyezéséről, neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz segítséget kapjon, valamint a gyámhatóságtól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje. A gyermekvédelmi gondoskodás legfontosabb intézménye a nevelésbe vétel, amely az állam feladata.