Kérdés: Olyan kérdésem lenne, hogy miután elváltak a testvéremék, közös 2,5 éves gyermekükkel kapcsolatban milyen láthatási jogunk van nekem (mint nagynéni) és a szüleimnek (mint nagyszülők)? További kérdésem, hogy a bátyámnak (mint apa), neki milyen jogai vannak? Befolyásol-e valamit ezekben a jogokban a jelenlegi világjárvány?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Ptk. szerint: 4:179. § [Kapcsolattartásra jogosult más hozzátartozók] (1) A kapcsolattartásra a nagyszülő, a testvér és – ha a szülő és a nagyszülő nem él vagy a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja – a gyermek szülőjének testvére és szülőjének házastársa is jogosult. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kapcsolattartási jogát nem érinti az, ha az a házasság, amelyből az örökbe fogadott gyermek származik, a gyermek szülőjének halála folytán szűnt meg, és a házastárs a másik házastárs korábbi házasságából származó gyermekét fogadja örökbe. (3) A kapcsolattartásra – ha a gyermek hosszabb időn keresztül a háztartásában nevelkedett – kérelmére feljogosítható a volt mostohaszülő, nevelőszülő, gyám és az is, akinek a gyermekre vonatkozó apasági vélelmét a bíróság megdöntötte. Egyebekben az apai kapcsolattartás idején tudják a gyermeket látogatni. Járvány: alapjában véve nem, a mostani intézkedéseket kell betartani.