Kérdés: Van egy 9 éves lányom, aki után a volt férjem tartásdíjat fizet. A bíróságon 8 évvel ezelőtt úgy állapodtunk meg, hogy a fizetésének a 20%-át fizeti. Most pedig a volt férjem változtatni szeretne a tartásdíj kifizetésén, mivel a jelenlegi párjával lakást vásároltak és így a volt férjemnek hitelt kellett felvenni. Ezért meg szeretné változtatni, hogy ne százalékos, hanem fix összeget fizessen. Ezt fogják neki engedni úgy, hogy én nem szeretnék fix összeget kapni, hanem ugyanúgy a fizetése 20%-át?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó. A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni a gyermek indokolt szükségleteit; mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; a szülők háztartásában eltartott más gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; a gyermek saját jövedelmét; a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni, ám az új gyakorlat szerint FIX összegben. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.