Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy a szüleim után örökölt házrészemről le szeretnek mondani a húgom részére. Hogy megy ez az eljárás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben lemondhat az öröklésről meghatározott személy javára. A lemondás azonban egy kétoldalú nyilatkozat és így az örökhagyó életében kell, hogy megtörténjen a szerződéskötés. Jelen esetben azonban Önök nem kötöttek ilyen szerződést (kérdésében múlt időben fogalmazott….), és az örökös a hagyatékot más személy javára szólóan nem utasíthatja vissza. Ennek okán a kérdéses ingatlan tulajdoni hányadának testvérére történő átruházása érdekében ajándékozási szerződést célszerű kötni, miután a hagyatéki eljárás lezárult és az ingatlan tulajdoni hányada az Ön tulajdonába került.