Kérdés: Nagymamánknak volt egy szántó besorolású földterülete, amelyet lánya és két unokája örökölne, viszont a hagyatéki adatszolgáltatásnál lánya csak az egyik unokáját tüntette fel örökösként. Emiatt a teljes hatályú hagyatékátadó végzés is így említ összesen csupán két örököst. Testvérem bement az eljárást lefolytató közjegyzői irodába, ahol írásbeli nyilatkozatot tett, hogy engem kihagytak az örökösök közül. Ezután egy végzést kaptam a közjegyzői irodától, amelyet a közjegyzői irodai ügyintéző hozott meg. A végzésben a hagyatéki vagyon, a hagyatéki teher és a három örökös van feltüntetve. Illetve a közjegyzői irodai ügyintéző felhívta a figyelmemet arra, hogy a végzés kézhezvételétől számított 5 napon belül legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozzak arról, ha az örökséget visszautasítom. Valóban hozhat végzést hagyaték ügyben közjegyzői irodai ügyintéző? Ha lemondok az örökségről valóban muszáj fent említett magánokiratban nyilatkoznom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A fent említett végzést irodai ügyintéző nem hozhat, de lehet csak a közjegyző által hozott végzést kiadmányozta. A pontos válaszhoz meg kellene tekinteni a végzést. Igen, teljes bizonyító erejű magánokiratban mondhat le az örökségről.