Kérdés: Édesapánk sajnos elhunyt tavaly novemberben. A hagyatékkal kapcsolatban a polgármesteri hivatalból a hagyatéki leltárt, döntést most kaptuk meg. Ebben a döntésben szerepel az ingatlan forintbeli értéke, ami igazából a hagyaték nagy része. Mi a testvéremmel csak a kötelesrészt fogjuk megkapni, mivel halála előtt 3 hónappal készíttetett végrendeletet édesapánk és ebben így hagyta meg. Az ingatlan értéke az, amit most a polgármesteri hivataltól kaptam? A közjegyző majd ezt az összeget veszi a hagyatéki eljárásban alapul? A végrendeletben örökösként megjelölt személy szeretné kifizetni nekünk a kötelesrészt. Szerintünk az az összeg, amit a polgármesteri hivatal megállapított az ingatlan forgalmi értékének az nem megfelelő. Nem tudom, hogy ez a forgalmi érték képezi-e majd a kötelesrész alapját?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közjegyző a hagyaték egészét fogja alapul venni a kötelesrész meghatározásánál. Egyrészt a polgármesteri hivatal becslése biztos, hogy sokkal kevesebb, mint a valós érték, másrészt Ön nem köteles a végrendeleti örökös által felajánlott összeget elfogadni (bármekkora is az). Ön az ingatlanrészt fogja megkapni. Amennyiben az összegben nem tudnak megállapodni, akkor a közös tulajdon megszüntetése céljából pert tud indítani.