Kérdés: Édesapám egy éve elhunyt. Most lesz a hagyatéki tárgyalás december közepén. Végrendelkezett édesapám halála előtt 4,5 hónappal. A végrendeletben nekem és a testvéremre a kötelesrészt hagyja. Megemlíti a végrendeletben, hogy az általa nekem és testvérének 2020-ban adott 1-1 millió forintot a kötelesrész alapjához kell beszámítani, miután azt a betudás szándékával adta. Kérdésem az, hogy ezt meglehet tenni? Be lehet számítani az örökségbe olyan összeget, amit halála előtt adott nekünk papír nélkül, és nem említette, hogy ez az örökségünk része lesz?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökhagyó hivatkozhat azokra a szokásos mértéket meghaladó ajándékokra, amelyeket a kötelesrészre jogosultnak a halálát megelőző 10 évben ajándékozott, tehát ilyen formán azt a kötelesrész meghatározásánál figyelembe kell venni.