Kérdés: Apósom 3 éve halt meg, vannak gyermekei, viszont a mostani felesége mindent, lakás és pénz a közös lányukra íratott, így a két fiú féltestvér semmit sem kapott az apjuk után. Kérdezem, ez jogos-e így, illetve lehet-e perelni még?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által előadottakból nem áll rendelkezésünkre annyi információ, amelynek ismeretében válasszal tudnánk Önnek szolgálni. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az örökhagyó legközelebbi hozzátartozóinak részesedését a hagyatéki vagyonból akkor is lehetővé kívánja tenni, ha az örökhagyó rájuk kedvezőtlen végintézkedést tett, ilyen esetre a magyar jog kötelemrészre vonatkozó igényt biztosít a végrendeleti örökösökkel, megadományozottakkal szemben. Többek között kötelesrészre jogosultak az örökhagyó leszármazói (gyermekei), feltéve, hogy az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örökösei, vagy végintézkedés hiányában azok lennének. A kötelesrész iránti igény, peres eljárás keretein belül érvényesíthető, azonban egy ilyen eljárás rendkívül költség-, valamint időigényes, így javaslom ezeknek a szempontoknak a mérlegelését egy esetleges eljárás kezdeményezése előtt.