Kérdés: Édesanyám 2 testvére, István és György egy háztartásban éltek. György az örökhagyó, István és felesége gondoskodtak róla. György évekkel ezelőtt eladta a házát és István lányának vett belőle lakást. Nemrég nővéremmel együtt idéző végzést kaptunk György hagyatéki ügyében, miszerint István velünk szemben hagyatéki hitelezői igényt jelentett be a több, mint 600 ezer Ft-os temetési költség jogcímén (a hagyaték tárgya egy gépjármű, ezzel kapcsolatban is van némi kötelező felelősségbiztosítás, amire István szintén hitelezői igényt jelentett be). Kérdésem, hogy mi hogyan tudunk kimaradni ebből az ügyből?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése megválaszolásához fontos lenne ismernünk, hogy Önök törvényes örökösöknek minősülnek-e, hiszen ennek ismeretében tudnánk pontosabb válasszal szolgálni. Az Ön által leírt információk alapján vélelmezem, hogy az elhunyt után végrendelkezés hiányában testvérei örökölnek, így Önökkel szemben csak abban az esetben léphet fel az elhunyt testvére hitelezői igénnyel, amennyiben az Önök Édesanyja már elhunyt, és Önök örökölnek Édesanyjuk helyett. Ebben az esetben Önök jogosultak „lemondani” az örökségről, azonban a temetési költségek tekintetében nincs olyan indok, amely felmentené Önöket a költségek viselése alól.