Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy egy munkahelyi etikai fegyelemsértésért lehet-e halmazati büntetést kiszabni /írásbeli fegyelmi és béremelés megvonása egyszerre/?
Milyen jogszabály határozza ezt meg?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A munka törvénykönyvértől szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései szerint a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy – ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt – munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. Hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyiségi jogát és emberi méltóságát nem sérti. A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló – a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó – egyhavi alapbére összegét. A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell.