Kérdés: Mennyi idő alatt évül el a rendőrhatóság előtt tett hamis tanúzás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Büntető Törvénykönyv értelmében a hamis tanúzás büntethetőségének elévülése az alapügy befejezésének napján kezdődik. A büntethetőség elévül a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább öt év elteltével, azonban a büntethetőség elévülésekor figyelembe kell venni, hogy a hamis tanúzásra milyen bűncselekmény esetében került sor.